Samtykke til og oplysning om behandling af dine personoplysninger

Baggrund

Forud for dit samtykke skal du have en række informationer om RetailRecruiters behandling af dine personoplysninger. Informationerne har du krav på at få som følge af databeskyttelsesforordningen (GDPR) samt databeskyttelsesloven.

Kontaktoplysninger

RetailRecruiters ApS
Godthåbsvej 79, 8660 Skanderborg
Telefon: +45 41 79 93 50
E-mail: job@retailrecruiters.dk
CVR: 41254033

Formål

Indsamling og behandling af personoplysninger sker, for at du kan deltage i en rekrutteringsproces, og så vi kan levere de rette kandidater til vores kunder alt efter deres behov.

Retsgrundlag

For at vi må behandle dine personoplysninger, skal vi have dit samtykke.

Modtagere eller kategorier af modtagere

RetailRecruiters behandler dine personoplysninger i fortrolighed. Vi videregiver således alene personoplysningerne til relevante, potentielle arbejdsgivere efter din accept, og såfremt processen leder frem til præsentation for vores kunde.

Ved et kandidatforløb vil det naturligt ske, at for forløbet relevante personer, herunder nuværende og tidligere kollegaer (referencer) efter aftale med dig vil modtage oplysninger om dig i form af forespørgsler, som kan hjælpe os med at gennemføre forløbet.

Dine personoplysninger opbevares desuden hos vores databehandlere, som leverer eksempelvis hosting af vores it-systemer og mail.

Husk: Vi videregiver aldrig flere personoplysninger til de ovennævnte modtagere end strengt nødvendigt. Det vil sige, at vi altid er opmærksomme på, at modtageren kun får de oplysninger om dig, de skal bruge.

Overførsel til modtagere i tredjelande

Ved overførsel til sikre tredjelande er grundlaget EU-Kommissionens beslutning om, at landet har en tilstrækkelig god databeskyttelse. Det vil sige, at der er tale om et såkaldt sikkert tredjeland. Se mere her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en#documents

Ved overførsel til usikre tredjelande anvender vi EU-Kommissionens standardbestemmelser, herunder med fastsættelse af supplerende foranstaltninger. Se mere her:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Det tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret

Personoplysningerne slettes 2 år efter, du eventuelt har givet samtykke. Hvis du ansættes til den aktuelle stilling, sletter vi dine personoplysninger efter 4 år.

Hvor oplysningerne om dig stammer fra

Vi indhenter oplysningerne fra dig, fra dine profiler på sociale medier, fra jobportaler, fra søgemaskiner og fra vores egen CV-database, hvis du allerede har oprettet dig her. Derudover indsamler vi oplysninger fra referencer.

Dine rettigheder

Generelt

Du skal være opmærksom på, at det ikke er alle rettighederne, der kan anvendes i fuldt omfang i alle tilfælde. Eksempelvis sletter vi ikke personoplysninger, som vi opbevarer i henhold til lovgivningen, eller som vi af anden grund måtte være berettigede til at opbevare fortsat.

Det kan også være, at din brug af dine rettigheder ikke medfører det resultat, du håber på. Eksempelvis vil du almindeligvis ikke være berettiget til at blive delagtiggjort i oplysninger, som er afgivet på betingelse af fortrolighed.

Rettighederne

Du kan på ethvert tidspunkt trække et eventuelt samtykke tilbage.

Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte eller mangelfulde personoplysninger.

Du kan få personoplysninger slettet.

Du kan kræve, at vi begrænser anvendelsen af personoplysningerne. Du kan også gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.

Du kan desuden få visse af dine personoplysninger overført digitalt (ret til dataportabilitet).

Vi er forpligtede til at underrette enhver modtager, som personoplysningerne er videregivet til, om enhver berigtigelse eller sletning eller begrænsning af behandlingen, medmindre dette viser sig umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt. Vi oplyser dig om, hvem der har modtaget en kopi af personoplysningerne, hvis du anmoder om det.

Ønsker du at gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte: Lars Smidt (ls@retailrecruiters.dk).

Klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, bedes du sende en e-mail med detaljerne i din klage til Lars Smidt (ls@retailrecruiters.dk). Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over RetailRecruiters behandling af dine personoplysninger.

For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Samtykke

Såfremt du accepterer dette, giver du samtykke til, at RetailRecruiters må indsamle og behandle personoplysninger om dig til brug for rekruttering.